Skip to content

Ammunta

Ampumatoiminta Reserviläisyhdistyksessä
Ammunta on suosituin ja laajin reserviläistoiminnan muoto. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia aseita ja ampumalajeja alkaen ilma-aseammunnasta ja päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan sotilaskaliiberiaseilla. Vasta-alkajille on tarjolla koulutusta ja laina-aseita.
Useimmat paikallisyhdistykset järjestävät ammuntoja joko omilla radoillaan tai varaavat ampumavuoroja jäsenilleen paikallisilta radoilta. Ammuntaan liittyy laaja kilpailutoiminta maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Reserviläisliiton suurin vuosittainen tapahtuma on liiton elokuun kolmantena viikonloppuna järjestettävä ampumamestaruuskilpailu.
Ammunnan puitteissa järjestetään eritasoista koulutusta, joka kattaa niin aloittelijat kuin ammuntaa jo pidempään harrastaneetkin. Osan koulutuksesta järjestää Reserviläisurheiluliitto ry, joka vastaa myös valtakunnantason kilpailutoiminnan järjestelyistä. Monissa yhdistyksissä ja piireissä on aseita, ratoja ja kouluttajia, joiden avulla ammuntaharrastus on helppo aloittaa.
Enemmän ammuntaa harjoittavat hankkivat yleensä Reserviläisliiton ampuma- tai senioriturvan, joka oikeuttaa osallistumaan kaikkeen ampumatoimintaa ja sisältää tarvittavan vakuutusturvan.

 

 

 

 

 

 

Perinneaseammunta
Perinneasekilpailujen tarkoituksena on paitsi perinteisten sotilaskivääri- ja pistoolilajien säilyttäminen vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ”jokamiehen” lajeina, myös kaikenikäisten reserviläisten perusampumataidon kehittäminen. Eri lajeissa voidaan myös järjestää RUL:n ja RES:n piirimestaruus- ja RESUL:n mestaruuskilpailuja.
Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen on täytettävä perinneasekilpailujen lajisääntöjen kohdan mukaiset yleiset määräykset. Ammuttavista lajeista ja asemääräyksistä, sekä ampumatoimikunnan kilpailukohtaisesti hyväksymistä rajoituksista on ilmoitettava kilpailukutsussa.
Perinneammunnassa on useampi ammuntalaji ja -asento.

 

HEIKINPIRTIN AMPUMARADAN OHJESÄÄNTÖ
Radasta vastaa Loimaan Seudun Reserviläiset ry.
Radan käyttöoikeus on lisäksi Loimaan Jankon ampumahiihtojaostolla ja muilla reserviläisjärjestöillä.
Rata on tarkoitettu vain .22 kaliiperin kivääreille sekä pistoolikaliiperin aseille. Radalla saa ampua arkisin ma-pe klo 9-21 ja viikonloppuisin la-su klo 12-18 välisenä aikana.
Noudata ehdotonta varovaisuutta aseen käsittelyssä.
Poista käyttämäsi taulut ja ammusrasiat roska-astioihin.
Älä ammu taulukatoksen puurakenteisiin. Muilla kuin .22 kaliiperin aseilla saa ampua vain taululaitteiden vasemmalla puolella.
Ammunnan jälkeen sammuta tauluvalot.
Ampumaradan kilpailuvarauksia hoitaa Loimaan Seudun Reserviläiset ry:n puheenjohtaja.