Skip to content

SRA

SRA – Sovellettu Reserviläisammunta

Sovellettu reserviläisammunta on Reserviläisurheiluliiton kilpaurheilulaji, joka on tarkoitettu suomalaisten reserviläisten tilanteenmukaisen ampumataidon vertailuun ja kehittämiseen. SRA:ssa käytetään pääasiassa itselataavaa reserviläiskivääriä tai karbiinia eli nykyaikaisen sotilasaseistuksen kaltaisia aseita, mutta myös pistoolia, haulikkoa sekä tarkkuuskivääriä.

SRA:n harrastaminen aloitetaan suorittamalla lajin peruskurssi, jolla lajin pariin tulevat henkilöt perehdytetään turvalliseen aseenkäsittelyyn sekä lajin perustekniikoihin ja lajin sääntöihin. Peruskurssin lopuksi suoritetaan testi, jossa kirjallisessa ja käytännön osuudessa testataan ampujan kykyä käsitellä asettaan turvallisesti kovankin paineen alaisena. Tämä on välttämätöntä, jotta vauhdikkaassa lajissa ampuja ei aiheuttaisi vaaraa itselleen ja ympäristölleen. Testin hyväksytty suorittaminen on välttämätön edellytys lajin harrastamiselle. SRA-peruskursseja järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina sekä Loimaan Seudun Reserviläisten omina kursseina.

SRA:ssa kilpaillaan sekä vakio- ja avoimessa luokassa. Luokan määrää kilpailijan kiväärin varustus. Käytännössä tärkein ero on vakioluokassa, aseessa elektroniset ja optiset tähtäinlaitteet ovat kiellettyjä. Kilpailussa suorituksen pisteytys perustuu ampumatarkkuuteen ja suoritukseen käytettyyn aikaan. Näiden suhteesta muodostuu nk. osumakerroin, joka määrää kilpailijan sijoituksen. Kaikki kilpailijat ampuvat samat rastit, mutta tulokset lasketaan erikseen molemmille luokille. Rasteilla on usein liikkumista ja ampumista rajoittavia ja ohjaavia rakenteita, kuten seiniä, rikelinjoja ja tunneleita.